Upplev samekultur i Lappland – Sápmi

Sápmi är samernas land i det nordligaste Sverige, och här lever Sveriges ursprungsbefolkning, samerna. Även om samernas levnadssätt har anpassats efter samhällets utveckling, lever många samer fortfarande i nära samklang med naturen, och bibehåller sina förfäders traditioner och kultur. Renskötseln är även fortfarande en viktig del av många samers liv.

Det finns flera sätt att som besökande turist få uppleva den samiska kulturen på nära hand. Företaget Nutti Sámi Siida bedriver till exempel verksamhet på en plats som inte bara är historiskt viktig för samerna, utan för alla som idag bor i Jukkasjärvi, nämligen den gamla marknadsplats som är ursprunget till Jukkasjärvi. Här kan man bo i stugor nära renar, och åka renkörningsturer om dagarna. På den gamla marknadsplatsen finns också utställningar om samernas historia och kultur, liksom försäljning av traditionellt, samiskt hantverk. Man kan även äta lunch vid öppen eld, inuti en stor kåta. Om du blir inspirerad av det samiska levnadssättet, och skulle vilja skapa en kåta på tomten när du kommer hem, för att kunna tillbringa mysiga vinterdagar där bredvid en öppen eld, ska du gå in på Skånska byggvaror. Där hittar du nämligen allt byggmaterial du behöver för projektet.

Om du vill uppleva mer av renar och renskötsel finns det även samiska familjeföretag som erbjuder en närmare inblick i livet som renskötare, till exempel genom att man får prova på att kasta lasso. Andra erbjuder möjligheten att uppleva vardagen tillsammans med familjen, för att verkligen få en genuin smak av det samiska renskötarlivet.

Om du är intresserad av fotografering ska du kontakta Scandinavian Photadventures. Även detta är ett företag som drivs av en samisk familj, och som är helt inriktat på att deras gäster ska få fotografera det typiskt norrlänska, såsom naturen, norrskenet och det samiska livet. Som gäst får man låna all fotoutrustning som behövs.

Vill man prova på mer av det samiska köket ska man se till att besöka Restaurang Enoks under sin vistelse i Sápmi. Där serveras mat som tillagats enligt samisk tradition, och som dessutom inspirerats av den samiska kulturen vad gäller utseendet, som rätternas färger och former. På det sättet kan du uppleva Sápmi med alla dina sinnen.