Kebnekaise

Kebnekaise, även stavat Kebnekajse, är Sveriges högsta berg och går att hitta i Kiruna kommun i Norrbottens län. Bergets högsta topp, Sydtoppen, mäter 2097,5 meter över havet, det vill säga ca 70 centimeter högre än den något lägre Nordtoppen. Mätningen utfördes 2016 av Tarfala forskningsstation. Berget har ytterligare tre toppar, Kebnepakte ligger norr om Nordtoppen och Vierramvare och Tolpagorni söder om Sydtoppen. I anslutning till Kebnekaise finns dessutom fyra glaciärer av större storlek; Storglaciären och Isfallsglaciären i öster, Björlings glaciär i söder och Rabots glaciär i nordväst. Inom samma område går det att finna ytterligare glaciärer av varierande storlek. Detta är nämligen Sveriges glaciärtätaste område med mer än fyrtio olika glaciärer. Här finns även Sveriges enda toppglaciär, Sydtoppen. Tack vare de tre stora dalgångarna Ladtjovagge, Tjäktjavagge och Vistasvagge skilja Kebnekaise av från närliggande terräng. 1989 föreslog Naturvårdsverket att Kebnekaisemassivet skulle bilda en ny nationalpark. I området kring detta bergsmassiv bor ofta nomadiserande samer.

Bestigningar av berget

 

Den första bestigningen av Kebnekaise gjordes utav fransmannen Charles Rabot den 22 augusti 1883. På vandringen från Norge hade han med sig samen och fjällguiden Jon Larsson, Hans Monsen från Bodø och Pehr Abrahamsson. I boken “Au Cap Nord” som släpptes 1898 kan man läsa om den spännande expeditionen som tog sin början i Skjomdalen i Norge. Nästa man att bestiga berget var den då sjuttonåriga Johan Alfred Björling. Expeditionen utfördes sommaren 1889 tillsammans med Axel Hultman och man trodde länge att detta var den första bestigning av Kebnekaise som genomförts. Bestigningen hade dock kunnat sluta riktigt illa eftersom Björling redan första dagen föll ner i en glaciärspricka. Han klarade sig dock utan större skador och dagen efter gjordes ett nytt försök. Efter tretton timmar nådde Björling och Hultman slutligen toppen. När de allra första bestigningarna av Kebnekaise genomfördes fanns ingen räddning att få om något skulle gå fel. Idag ser det helt annorlunda ut. fjällräddarna är en mycket viktig del av vardagen kring fjället och har stora resurser till sitt förfogande. Att bestiga ett berg utan erfarenhet är fortfarande inte speciellt klokt men idag finns det åtminstone hjälp att få om olyckan skulle vara framme.

Besök Sveriges högsta berg

Att besöka Kebnekaise är ett stort nöje för många. Naturen är vacker och vandringslederna många. Om du önskar komma hemifrån ett par dagar och uppleva den norrländska naturen kan detta alltså vara ett perfekt utflyktsmål. Kanske står du mitt i en flytt och behöver varva ned för att inte bli helt sönderstressad. Kontakta då flyttfirma.nu och låt dem sköta flytten åt dig. På så vis får du tid över till annat, till exempel spännande expeditioner på fjället. Från Kebnekaise fjällstation utgår det guidade turer upp till Sydtoppen, dock krävs en viss erfarenhet av fjällvandring. Nordtoppen är farligare att bestiga och kräver såväl gedigen kunskap om klättring som klättringsutrustning. Om detta lockar mer kan du även här delta i guidade turer. Den 5 augusti 2014 lyckades Jerker Lysell ta sig upp till Sydtoppen från fjällstationen och tillbaka igen på 1 timme, 59 minuter och 16 sekunder. Bara en månad innan hade Emelie Forsberg lyckats med samma bedrift på 2 timmar och 40 sekunder.