Fascinerande byggnadskonst i Lappland

Vad ser du framför dig när du föreställer dig Lappland? Vanligt är att man ser en bild av renar, fjäll och inte minst kåtor framför sig. Det är också denna intressanta och uråldriga byggnadskonst vi ska ägna oss åt i den här texten.

Är det dags för en härlig vandring i Lappland? Då bör du inte missa att titta på det samiska traditionella byggnadsverket kåta. Det finns många olika typer av kåtor, men den de flesta nog tänker på är den modellen som är toppformig och endast består av ett tak. Som du säkert vet behöver du själv anlita en duktig takläggare om du ska lägga om ditt tak hemma. Samerna har dock i alla tider byggt sina tak av material som fanns nära till hands, till exempel näver och mossa.

Hur är en kåta uppbyggd?

Som sagt finns det många olika typer av kåtor. Man kan alltså säga att själva namnet kåta är ett samlingsnamn för flera typer av byggnader. Bland de vanligaste modellerna av kåta är bågstångskåtan. Den består av naturligt böjda stammar, oftast björk, vilka kallas bågstänger. Dessa kopplas ihop i par med hjälp av en stång upptill. Hur långa bågstängerna är och vilken lutning de har avgör sedan hur stor kåtan blir. Denna modell har ofta används till förvaring av båtar, men kåtor kan naturligtvis också vara bostadshus. Andra exempel på typer av kåtor är bland andra klykstångskåta och mångkantskåta. Många blev mycket förfärade när en äldre kvinnas bostadskåta brändes ned av länsstyrelsen eftersom den stod på statens mark. Det är en liten inblick i de motsättningar som rått mellan samer och staten under en lång tid.

Besök en kåta

På grund av att de är byggda av organiskt material och hela tiden kan byggas på kan kåtor bli riktigt gamla. Den idag äldsta kända kåtan är byggd redan 1867. Det finns naturligtvis också nybyggda kåtor där man som besökare kan få titta in. Om man har möjlighet att besöka en kåta ska man absolut göra det eftersom de är en del av samernas historia och den typ av byggnad som funnits allra längst i Sverige. Samer har länge varit en missförstådd grupp i samhället och utsatts för förtryck. Att förstå deras historia och traditioner kan vara en väg för att hitta till en ny gemenskap.