Upplev samekultur i Lappland – Sápmi

Sápmi är samernas land i det nordligaste Sverige, och här lever Sveriges ursprungsbefolkning, samerna. Även om samernas levnadssätt har anpassats efter samhällets utveckling, lever många samer fortfarande i nära samklang med naturen, och bibehåller sina förfäders traditioner och kultur. Renskötseln … Continue reading ”Upplev samekultur i Lappland – Sápmi”